sábado, 30 de agosto de 2008

nocturna Galatzo


Hola a tots, les nocturnes son un exit!!!


el dissapte 6 de septembre hem quedat a les 16.30 per pujar al Teix per es pas des Penyal d'es reco, hem de dur arnes!!! i sopar!!!


saludos tomeu

No hay comentarios: