domingo, 27 de abril de 2008

ES RUTLOSubida a es rutlo (Masanella)¿Alguien conoce este avenç en el torrente entre les cases des bosc y can bajoca (foto 1) a cien metros del camino que sube hacia la canaleta (foto2) ? No he visto anclajes, no se si esta catalogado, si se baja, etc...

2 comentarios:

nomisx dijo...

Puedes comprobar si la cavidad esta en la lista de cuevas de Mancor de la Vall que esta en http://www.esconatura.com/cavidades-Mancor.htm
Lo unico que tienes que hacer es ubicarla a partir de las coordenadas UTM. El Mapa Alpina te las puede proporcionar. Espero que te ayude.

Rodrigo de Tantos dijo...

Si és l'avenc que està a un costat del torrent es tracta de l'avenc des Salt d'en Conill, explorat els anys '70 per l'Speleo Club de Mallorca. La topografia és d'en Miquel Trias (acualment de la secció d'espeleologia del G.E.M.). Dues curiositats d'aquest avenc: 1 - Dins del torrent es pot observar una desviació artificial per canalitzar les aigües cap a l'avenc, supòs que per a casos d'avinguda, que fa que la cavitat actui com a engolidor. 2 - Una vegada el vérem amb un gran tap de fullaraca i branques, senyal que efectivament engoleix tot el que pot.
Esper que la informació hagi estat d'interès.
Salut