domingo, 10 de abril de 2011

Pas de Na Maria

Orient – Cami de Comassema – Comassema – Tanca des Noguers – Camp des Jai – Es Tancats Nous (Vessant Nord Mola de Son Montserrat) – Torrent de Sa Plana – Tanca des Bosc – Talaiot de Comassema – Caseta den Morrongo – Sa Pleta – Cami des Barrancons – Caseta de Sa Pleta – Font de Sa Parra – Coll d’en Poma – Es Coconar – Pas de Na Maria – Tanca de Na Guiema – Turó de Son Vida – Hort de Son Vidal – Pla des Llinás – Orient

Hora Inici = 09:00 Hora final = 18:00

No hay comentarios: